EspañolCatalaFrenchEnglish

Som Especialistes en:

 

 

- Medi ambient

 

- Cicle de l'aigua i regadiu

 

- Sector agrícola i forestal

 

- Planificació Territorial

 

- Coordinació de Seguretat i Salut

 

Certificació ISO 9001 ISO 14001:

Certificaciones

Home
POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
03/01/2011 -Rev 0

GAENA ENVIRONMENT assumeix la responsabilitat de millorar la qualitat del seus serveis i incorporar l'ética ambiental en la execució dels estudis i projectes, direcció i assistència tècnica a obres, que son objecte de la seva activitat, introduint millores en les seves activitats en relació amb la naturalesa i amb la millor gestió dels recursos naturals, per a oferir un millor resultat final.

Com instrument per assolir aquells objectius se compromet a implantar, aplicar i millorar permanentment un Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi ambient segons les Normes UNE EN ISO 14001:2004 y UNE EN ISO 9001:2008, y en particular:

 • Incloent la Gestió Ambiental en la execució dels processos per a elaborar els projectes, estudis, assistència tècnica, etc.
 • Analitzant i avaluant les actuacions, amb impactes sobre el medi ambient, desenvolupades en l'execució dels projectes.
 • Facilitant els recursos necessaris pel compliment d'aquesta política.
 • Proporcionant formació i informació a tots els membres de l'empresa i col·laboradors, fomentant el sentit de la responsabilitat en relació amb la qualitat i amb la conservació i millora de Medi ambient.
 • Complint amb tots els requisits legals ambientals aplicables als projectes, intentant anar més enllà dels mínims reglamentaris en les activitats en las que sigui possible.
 • Racionalitzant el consum de recursos naturals i energia.
 • Prevenint la contaminació i reduint els impactes ambientals generats en el desenvolupament de les activitats realitzades.
 • Millorant contínuament les pràctiques ambientals en la execució dels projectes.
 • Establint objectius a tots els nivells de l'empresa i realizant el seguiment, de forma que permeti mesurar la millora.
 • Revisant periòdicament el sistema de gestió i avaluant les oportunitats de millora o necessitats de realitzar cavis en el sistema
 • Assegurant l'adequació i eficàcia contínua del Sistema, reforçant amb això la confiança i satisfacció dels nostres clients.
 • Comunicant la Política de Qualitat y Medi ambient a tots els empleats, col·laboradors y públic que la demani.


La Direcció de GAENA ENVIRONMENT SL reconeix que pel compliment d'aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l'empresa, unint el seu afany permanent en millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromis total amb els objectius de l'empresa.

 

 

La Direcció

 

Lleida, 3 de gener de 2011